Szkolenie dla profesjonalistów: psychologów i pedagogów „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I”

Szkolenie dla profesjonalistów: psychologów i pedagogów „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I”

Administracja No Comment
Bez kategorii

 

 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy: psychologów i pedagogów, na szkolenie przygotowujące do realizacji programu – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I.

Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest programem profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Szkolenie jest bezpłatne.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu dla profesjonalistów, wydane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, uprawniające do prowadzenia zajęć: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I.

Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach.

Program szkolenia:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Terminy i godziny spotkań:

 • 11, 12, 13 września 2019 roku (środa, czwartek, piątek)
 • 25, 26 września 2019 roku (środa, czwartek)
 • w godzinach: 9.00 – 16.00

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych
 • liczebność grupy 10 – 12 osób
 • warsztatowa metoda pracy

Organizator: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku

Miejsce spotkań: PPP Nr 1 w Gdańsku ul. Obywatelska1

Osoby prowadzące: pedagog – Hanna Jurkowska, psycholog – Beata Walczak,

certyfikowane realizatorki programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

program realizują nieprzerwanie od 20 lat,

prowadzą grupy w ramach części I, II, III: „Szkoły dla rodziców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”,

Szkoła dla rodziców nastolatków” oraz grupy wsparcia dla absolwentów w/w zajęć

Formularz zgłoszeniowy Karta Zgłoszenia na szkolenie dla profesjonalistów (1)  prosimy kierować na adres: sekretariat@ppp1.edu.gdansk.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Hanna Jurkowska 607 549 852, Beata Walczak 608 050 274

Projekty Unijne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR1

ul. Obywatelska 1
80-259 GDAŃSK

tel: 58 341 87 58

Godziny pracy:
pon-czw 08.00 - 18.00
pt 08.00 - 15.00