Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać!

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko:

– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

– aktywne, wspierające słuchanie,

– motywowanie dziecka do współdziałania,

– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi – „Rodzeństwo bez rywalizacji”:

– rywalizacja i zazdrość między dziećmi,

– kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,

– problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,

– wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

– młodzieńczy bunt,

– pragnienie akceptacji,

– potrzeba decydowania o sobie,

– przedwczesne zainteresowanie seksem,

– narkotyki,

– niebezpieczeństwo mediów.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr1 w Gdańsku proponujemy rodzicom, wychowawcom, nauczycielom udział trzech cyklach „Szkoły…”

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Adresaci programu:

– rodzice

– nauczyciele, wychowawcy

– katecheci, duszpasterze, siostry zakonne

– pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci

– profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem Szkoły…

– osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

REALIZATORKI PROGRAMU W PPP Nr1 GDAŃSKU:

Barbara FALCMAN, Anna OLCZAK, Hanna JURKOWSKA, Beata WALCZAK,
Monika MEYER, Bożena WILCZEWSKA

WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR PROGRAMU:

Grażyna FUDZIŃSKA

OGÓLNOPOLSCY KOORDYNATORZY PROGRAMU:

Joanna SAKOWSKA, Maria TALAR

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem : 058 341 875 lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr1 w Gdańsku, ul.Obywatelska 1.

Informujemy, że warunkiem udziału w części II i III „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” jest ukończenie szkolenia podstawowego.

Projekty Unijne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR1

ul. Obywatelska 1
80-259 GDAŃSK

tel: 58 341 87 58

Godziny pracy:
pon-czw 08.00 - 18.00
pt 08.00 - 15.00