SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW: PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW: „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” CZ.I

SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW: PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW: „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” CZ.I

Administracja No Comments

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie w terminie 6.05.2019 – 10.05.2019 r. została zakończona.

Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy za zgłoszenia. Z powodu bardzo dużej ilości zgłoszeń rozważamy dodatkowe terminy warsztatów. Informacje o kolejnym cyklu umieścimy na stronie internetowej poradni: www.poradniapp1.pl i na facebooku.

Z osobami, zakwalifikowanymi na szkolenie i z listy rezerwowej, skontaktujemy się osobiście do końca marca 2019 roku.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy Państwa zgłoszenia i zainteresowanie.

Szkolenie przygotowujące do realizacji programu – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I.

Administracja No Comments

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy: psychologów i pedagogów, na szkolenie przygotowujące do realizacji programu – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I.

Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest programem profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia treningów umiejętności wychowawczych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu dla profesjonalistów, wydane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, uprawniające do prowadzenia zajęć: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I.

Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach.

Program szkolenia:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć, a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Terminy i godziny spotkań:

 • od 6 maja do 10 maja 2019 roku
 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 12.00 zajęcia

12.00 – 13.00 przerwa

13.00 – 16.00 zajęcia

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych
 • liczebność grupy 10 – 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • warsztatowa metoda pracy

Organizator: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku

Miejsce spotkań: PPP Nr 1 w Gdańsku ul. Obywatelska1

Osoby prowadzące: psycholog – Beata Walczak, pedagog – Hanna Jurkowska,

certyfikowane realizatorki programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,

program realizują nieprzerwanie od 20 lat,

prowadzą grupy w ramach części I, II, III: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”,

Szkoła dla rodziców nastolatków” oraz grupy wsparcia dla absolwentów w/w zajęć

Formularz zgłoszeniowy (załącznik) prosimy kierować na adres: sekretariat@ppp1.edu.gdansk.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Hanna Jurkowska 607 549 852, Beata Walczak 608 050 274

Karta Zgłoszenia na szkolenie dla profesjonalistów

Administracja No Comments

Poradnia nr 1 informuje, że w związku z atakiem na Prezydenta Miasta Gdańska podczas 27 Finału WOŚP, uruchamia dyżury psychologów, w ramach których można uzyskać wsparcie związane z zaistniałą sytuacją.

Rejestracja telefoniczna pod numerem 58 341 87 58

Równocześnie przypominamy, że całodobowo wsparcia udzielają:
– Centrum Interwencji Kryzysowej – 58 511 01 21
– Punkt Interwencji Kryzysowej Fundacji FOSA – 787 960 860

Administracja No Comments

Obraz może zawierać: tekst

Przerwa urlopowa

Administracja No Comments

Informujemy, że w dniach od 16.07.2018r. do 05.08.2018r. poradnia będzie nieczynna.

Projekty Unijne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR1

ul. Obywatelska 1
80-259 GDAŃSK

tel: 58 341 87 58

Godziny pracy:
pon-czw 08.00 - 18.00
pt 08.00 - 15.00