Administracja No Comment
Bez kategorii

Dzisiaj rozstałyśmy się z kolejną grupą rodziców, którzy brali udział w „Szkole dla rodziców i wychowawców cz. II – Rodzeństwo bez rywalizacji”. Agacie, Agnieszce, Kamili, Karolinie, Magdzie, Magdzie, Zosi, Żanecie, Bartkowi, Piotrowi i Zbyszkowi bardzo dziękujemy za udział, zaangażowanie, cierpliwość, obecność, odwagę, wzruszenia, wspólne odkrywanie i szukanie „grudek złota”.

Praca z Wami to dla nas zaszczyt i przyjemność: Beata i Hania 

Program Szkoła dla rodziców i wychowawców spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Nasze interesujące doświadczenia dowodzą, że wielu ludzi dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu może podnieść znacznie swoje kwalifikacje wychowawcze i zapewnić sukcesy w wychowaniu własnych dzieci. Mogą oni uzyskać specjalne umiejętności sprawnej komunikacji międzyosobowej, szczególnie między rodzicami i dziećmi. Mogą nauczyć się nowej metody rozwiązywania konfliktów dotyczących rodziców i dzieci, metody, która zamiast zwykłego w sytuacjach konfliktowych rozluźnienia więzi uczuciowych przynosi ich zacieśnienie.” Dr Thomas Gordon

Projekty Unijne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR1

ul. Obywatelska 1
80-259 GDAŃSK

tel: 58 341 87 58

Godziny pracy:
pon-czw 08.00 - 18.00
pt 08.00 - 15.00